Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Μονάδες και Δεκάδες

Σε έναν διψήφιο αριθμό  το ψηφίο που βρίσκεται δεξιά, δείχνει τις μονάδες και το ψηφίο που είναι αριστερά δείχνει τις δεκάδες.
Για να μη γράφουμε ολόκληρη τη λέξη, για τις μονάδες γράφουμε κεφαλαίο (Μ), ενώ για τις δεκάδες κεφαλαίο (Δ).
 Παράδειγμα: Ο αριθμός   16    έχει   1Δ   και   6Μ.
                      Ο αριθμός   23    έχει   2Δ   και   3Μ.
                 Ο αριθμός   20    έχει   2Δ   και   0Μ.   

1Δ=10  
2Δ=1Δ+1Δ=10+10=20
3Δ=1Δ+1Δ+1Δ=10+10+10=30
4Δ=1Δ+1Δ+1Δ+1Δ=10+10+10+10=40
5Δ=1Δ+1Δ+1Δ+1Δ+1Δ=10+10+10+10+10=50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου