Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Η ΕΛΙΑ-Α3

Ακτινόγραμμα-Η ελιά
 Από την Παρασκευή αρχίσαμε το Σχέδιο Εργασίας- Η Ελιά. Τα παιδιά μέσα από αυτό το μάθημα, που αποτελεί μία επιπλέον ενασχόληση για τους μαθητές μας μέσα στο Σχολείο, θα μάθουν για την ελιά, το δέντρο, τον καρπό, το ελαιόλαδο-που αποτελεί τη βασική διατροφή των ανθρώπων από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο, η χρήση του στη θρησκεία, στη βιομηχανία (σαπούνι), στον αθλητισμό. - Η Μεσογειακή διατροφή και Υγεία. Είναι ένα project, στο οποίο εμπλέκονται πολλά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Τεχνικά, Μουσικά, Λαογραφία, Φυσική). Αυτού του είδους τα μαθήματα είναι καινοτόμα, αναπτύσσουν την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών, την αυτενέργεια, την αυτοεκτίμηση. Το σύνθημά μας; Συμμετέχουμε όλοι- Κανένας δεν μένει απ' έξω! Γιατί... ο καθένας έχει τη θέση του και το ρόλο του στην όλη διαδικασία!
Project-H Ελιά

Σκηνή από την έρευνα

Ένα μέρος της τάξης μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου