Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ

1. ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Για να προσθέσουμε δύο ή περισσότερους αριθμούς, γράφουμε τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο, προσέχοντας οι Μονάδες να είναι κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες, οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες κλπ. Ξεκινώ να προσθέτω από τις Μονάδες, μετά πηγαίνω στις Δεκάδες και μετά στις Εκατοντάδες
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  ΔΜ
  3 5
+2 4
-------
  5 9

4 και 5 ίσον 9. Γράφω το 9 κάτω από τις Μονάδες.
2 και 3 ίσον 5. Γράφω το 5 κάτω από τις Δεκάδες.
Άρα 59.

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ


Για να κάνω αφαίρεση πρέπει να έχω δύο αριθμούς. Γράφω το μεγαλύτερο αριθμό πάνω και το μικρότερο κάτω, προσέχοντας πάλι Μονάδες κάτω από Μονάδες κλπ.Ξεκινώ πάλι από τις Μονάδες.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  ΔΜ
  5 6
-3  2
------
  2  4


6 βγάζω 2 ίσον 4. Γράφω κάτω από τις Μονάδες το 4.
5 βγάζω 3 ίσον 2. Γράφω κάτω από τις Δεκάδες το 2.
Άρα 24.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου